Select Page

همکاری با ما

باور ما بر این است که آموزش کارشناسان جهت کسب مهارت و الزامات شغلی آسان ترین برنامه مدیریت موثر منابع انسانی یک سازمان است و سخت ترین مرحله آن ایجاد تعهد درونی نسبت به رعایت مسئولانه مفاد قرارداد کاری است. به عبارت دیگر صرف اینکه مدرکی هرچند بسیار با کیفیت در جیب من باشد به معنی توان انجام کار و پیشبرد موثر اهداف یک سازمان نیست و تعهد به اهداف عالی سازمان، احترام به سلسله مراتب کاری، مستند سازی حداکثری کلیه فعالیتها، رعایت صداقت و امانت، تعصب و تعهد به پیشرفت و توسعه سازمان، احترام به شخصیت و شان انسانی کلیه همکاران، ارائه انتقادات و پیشنهادات اصلاحی، اجزاء ضروری یک همکاری موفق و رو به جلو می باشد.

 

آکادمی ترانه از کلیه افرادی که خود را متعهد به همکاری صادقانه و مشفقانه در جهت بالندگی هر چه بیشتر سازمان می دانند و در یکی از رشته های موسیقی، فارغ التحصیل شده اند دعوت به همکاری می نماید. ( مصاحبه حضوری )

فرم درخواست:

همکاری

  • *استخدام مدرسین از طریق مصاحبه حضوری در مرحله بعدی انجام خواهد شد*
  • جلسه مصاحبه حضوری با مدیریت آکادمی برای شما هماهنگ می شود و به شما اطلاع خواهیم داد از صبر و شکیبایی شما متشکریم