Select Page

مرخصی

برگه درخواست مرخصی هنرجو

هنرجوی گرامی اگر امروز کلاس دارید و اکنون قصد دارید برای امروز درخواست مرخصی کنید متاسفانه به دلیل زمان ناکافی برای جایگزین کردن هنرجو در تایم امروز شما و خالی ماندن تایم استاد با عرض پوزش امروز غیبت محاسبه میشود، این درخواست برای جلسه آتی است و شایان به ذکر است مدت زمان مرخصی با هماهنگی قبلی با استاد و آموزشگاه  در هر دوره نهایتا 15 روز است و بعد از آن به صورت خودکاراز زمانی که شما  تاریخ شروع مرخصی  را  در فرم در خواست ثبت کرده  برای شما محاسبه  و در صورت عدم حضورتان پس از 15 روز غیبت محاسبه  میگردد.

برگ مرخصی

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD