Select Page
 فرید کوهی

فرید کوهی

مدیریت آکادمی

هر کس با هر توانایی مالی میتونه تو مجموعه من آموزش موسیقی ببینه فقط کافیه علاقه داشته باشید، ما در کنار شما خواهیم بود در روزگار سخت .

دنیا با موسیقی مکان بهتری برای زندگیست