Select Page

هر کس با هر توانایی مالی میتونه تو مجموعه من آموزش موسیقی ببینه فقط کافیه علاقه داشته باشید، ما در کنار شما خواهیم بود در روزگار سخت .

موسیقی راه فرار است بدون آنکه،جایی بروی!

09128144679 مدیریت جناب کوهی